Pallet nhựa 480
Đăng ngày 14-08-2015 Lúc 09:38'- 1693 Lượt xem

Màu sắc : 1   1   1   1  

Kích thước:   1200 x 1000 x 150 mm

Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng:      Tĩnh  2,400 Kg - Nâng 800 Kg

Sử dụng:       1 mặt 4 đường nâng.

 Chất liệu:  HDPE - UV