Pallet nhựa 481
Đăng ngày 15-08-2015 Lúc 09:17'- 2549 Lượt xem

Màu sắc : 1   1   1  

Kích thước:   1100 x 1000 x 125 mm

Trọng lượng: 7.5Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng:     Tĩnh 2,000 Kg - Nâng 600 Kg

Sử dụng:      1 mặt 4 đường nâng.

Chất liệu: Nhựa HDPE - UV