Thùng sơn 18-20 lít
Đăng ngày 15-08-2015 Lúc 09:46'- 2210 Lượt xem

Màu sắc: Đỏ, đen