Thùng sơn 18-20 lít
Đăng ngày 15-08-2015 Lúc 09:46'- 2462 Lượt xem

Màu sắc: Đỏ, đen