Thùng sơn 10 lít
Đăng ngày 15-08-2015 Lúc 09:48'- 2911 Lượt xem

Màu sắc: Đỏ, đen